Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής για το Δημοτικό

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και υποστήριξης των ΤΠΕ των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Νοέμβριος 2011)

Κατεβάστε τον από εδώ.

This entry was posted in Δημοτικό, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.