Καθ’ υπέρβαση εγγραφή αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες

ΦΕΚ 83 τ Α 11/05/2016  – NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 53

Θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες

1. Η περίπτωση α ́ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α ́267), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4342/2015 (Α ́143), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου. Ειδικά η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.»

Ερωτήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας:

Ερώτημα 1: Από όσο βλέπω στο Διαδίκτυο, υπάρχουν 5 αναγνωρισμένες διεθνείς επιστημονικές Ολυμπιάδες. Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και ΠληροφορικήςΠοιά είναι η Ολυμπιάδα Ρομποτικής; Ποιός είναι ο φορέας που την διοργανώνει;

Ερώτημα 2: Ποιος καθορίζει αν ένας διαγωνισμός είναι Ολυμπιάδα; Μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από μία Ολυμπιάδες Ρομποτικής;

Ερώτημα 3: Αν εγώ με μια παρέα φίλων – συναδέλφων ιδρύσω μια ΜΚΟ και κάνω ένα διαγωνισμό ρομποτικής και τον ονομάσω Ολυμπιάδα Ρομποτικής, τότε το παραπάνω άρθρο είναι σε ισχύ;

This entry was posted in Διαγωνισμοί, Νομοθεσία and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.