Θέματα και Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Σχολιασμός Θεμάτων Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Πληροφορικής ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από την ΠΕΚΑΠ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ημερήσιων ΓΕΛ. Θέματα – Απαντήσεις 1, Απαντήσεις 2, Απαντήσεις 3

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Εσπερινών ΓΕΛ. Θέματα.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ και Δ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών και Δίκτυα Υπολογιστών. Θέματα – Απαντήσεις

Προγραμματισμός Υπολογιστών. ΘέματαΑπαντήσεις (από τον συνάδελφο Γιάννη Κέρο)

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Εσπερινό and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.