Θέματα και λύσεις στην ΑΕΠΠ, τα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ και τον Δομημένο Προγραμματισμό (2013)

1) Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου  (29 Μαΐου 2013) στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Δείτε τα θέματα εδώ

Δείτε τις προτεινόμενες λύσεις από την ΠΕΚΑΠ εδώ

2) Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου  (1 Ιουνίου 2013) στα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Δείτε τα θέματα εδώ

Δείτε τις προτεινόμενες λύσεις εδώ

3) Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου  (4 Ιουνίου 2013) στο Δομημένο Προγραμματισμό

Δείτε τα θέματα εδώ

Δείτε τις προτεινόμενες λύσεις εδώ

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.