Η πρόταση για το Τεχνολογικό Λύκειο της ΠΕΚΑΠ

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για την Πληροφορική στο Τεχνολογικό Λύκειο. Αναλυτικά:

Το Τεχνολογικό Λύκειο το οποίο, σύμφωνα με προηγούμενες εξαγγελίες του Υπουργείου, πρόκειται να αντικαταστήσει τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)  ακολουθεί τη δομή του υπάρχοντος Επαγγελματικού Λυκείου (Α τάξη με μαθήματα Γενικής Παιδείας), Β και Γ τάξη με μαθήματα ειδικότητας και εισάγει το τέταρτο έτος (ειδίκευσης) για όσους μαθητές το επιθυμούν. Οι απόφοιτοι του πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αντίστοιχες σχολές των Α.Ε.Ι. και των Α.Τ.Ε.Ι. με τους απόφοιτους του Λυκείου.
Συγκεκριμένα:

  • να έχουν πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. και στα Α.Τ.Ε.Ι. με Πανελλήνιες εξετάσεις ως απόφοιτοι του νέου Τεχνολογικού Λυκείου
  • να μπορούν να αποκτήσουν Πτυχίο Επιπέδου 2 κατά την οδηγία 36/2005, μετά από 3 χρόνια σπουδών στο τέλος της τριετούς φοίτησης θα λαμβάνουν Απολυτήριο ισότιμο με αυτό του Νέου Λυκείου
  • οι μαθητές που θα αποφοιτούν από το 4ο έτος επιτυχώς, να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Πτυχίο Επιπέδου 3 κατά την οδηγία 36/2005
  • η δυνατότητα παρακολούθησης του 4ου έτους να δοθεί και στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. και των Τ.Ε.Ε.

Δείτε όλο το κείμενο εδώ

This entry was posted in ΕΠΑΛ, Θέσεις φορέων and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.