Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση – 5th Conference on Informatics in Education

To 5th CIE2013 διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΕΠΥ και εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 11-13 Οκτωβρίου 2013.

Τρόποι υποβολής άρθρων:
α) εκτεταμένη περίληψη από 1/6-15/7 και μέχρι 1/9 το πλήρες άρθρο,
β) άμεσα το πλήρες άρθρο, από 1/6 έως 25/7.

Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://di.ionio.gr/cie/

This entry was posted in Συνέδρια and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.