Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (5th CIE 2013)

Το 5th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (5th CIE 2013), διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΕΠΥ και εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη τυπική εκπαίδευση.

Θα λάβει χώρα στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς,11-13 Οκτωβρίου 2013.

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα περιληφθούν και φέτος στα πρακτικά που θα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ θα υπάρξουν κεντρικές ομιλίες, εργαστηριακές συνεδρίες και συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και τη διαδικασία υποβολής άρθρων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου ( http://di.ionio.gr/cie )

This entry was posted in Συνέδρια and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *