Η ΠΕΚΑΠ για την Πληροφορική Παιδεία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αξιότιμοι κύριοι,
Με το έγγραφό μας αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όσον αφορά την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, …

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Αυτή τη στιγμή έχουν μεταταχθεί στην πρωτοβάθμια αρκετοί εκπαιδευτικοί πληροφορικής, με διαδικασίες οι οποίες παρέκαμψαν την τυπική, οριζόμενη από το νόμο διαδικασία. Επίσης, εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων των αιτήσεων εθελοντικών μετατάξεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους και αφορούν στην πλήρωση οργανικών θέσεων που έχουν δημιουργηθεί στην πρωτοβάθμια με την κοινή Υ.Α. 50200/Δ1 (ΦΕΚ 1493/τ.Β’/04-05-2012). Σε όλους τους μεταταχθέντες συναδέλφους έχει γίνει μόνο προσωρινή τοποθέτηση, αγνοώντας τις υπάρχουσες οργανικές θέσεις. Επίσης, ενώ οι κλάδοι ΠΕ19/ΠΕ20 υπάρχουν στην πρωτοβάθμια, το Υπουργείο δεν προχωρά στη δημιουργία οργανικών και τη στελέχωση με εκπαιδευτικούς πληροφορικής στις θέσεις αυτές για όλα τα δημοτικά της χώρας κι όχι μόνο σε λίγα επιλεγμένα πιλοτικά. …

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Γυμνάσιο
Στα πλαίσια της αναβάθμισης της παρεχόμενης πληροφορικής παιδείας, το μάθημα της Πληροφορικής στο γυμνάσιο πιλοτικά αναβαθμίστηκε σε δίωρο, αναγνωρίζοντας έτσι την ανάγκη για την ορθότερη διδασκαλία των μαθημάτων πληροφορικής στο γυμνάσιο. Αποφασίσατε χωρίς καμία αιτιολόγηση να υποβαθμίσετε το μάθημα ξανά σε μονόωρο, αν και η αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος ήταν θετική. Γιατί τέτοια επίθεση ειδικά στο μάθημα της Πληροφορικής; Η επαναφορά και εφαρμογή του πιλοτικού δίωρου προγράμματος σε όλα τα γυμνάσια της χώρας θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την διόρθωση των λανθασμένων κινήσεων αυτών. …

Διαβάστε όλο το Υπόμνημα της ΠΕΚΑΠ.

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο, Δημοτικό, ΕΠΑΛ, Θέσεις φορέων and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.