Η άποψη της ΕΠΥ για τον ρόλο της πληροφορικής στο νέο Σχολείο

ΕΠΥΤο ΔΣ της ΕΠΥ, το οποίο πρόσφατα συγκροτήθηκε σε σώμα, επιθυμεί να ανακοινώσει τις θέσεις του σχετικά με τον ρόλο της πληροφορικής στο νέο Σχολείο.

Συγκεκριμένα για  το:

Δημοτικό

 • Επέκταση του μαθήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ) και στα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία.
 • Δημιουργία οργανικών θέσεων, για την πλήρωση τόσο των 480 ήδη αναγγελθέντων θέσεων Πληροφορικών ΠΕ19/20 όσο και για τη στελέχωση των  υπολοίπων ολοήμερων δημοτικών  σχολείων.
 • Την οργανωμένη παιδαγωγική επιμόρφωση των καθηγητών Πληροφορικής ΠΕ19/20.
 • Την ανάθεση υποστήριξης του νέου αυτού κλάδου στους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής, ώστε να υπάρχει συνέχεια της πληροφορικής παιδείας από το Δημοτικό έως και το Λύκειο.

Γυμνάσιο

Σε σχέση με το Νέο Σχολείο και την πιλοτική εφαρμογή του:

 • Αλλαγή της ονομασίας του μαθήματος της Α’ τάξης, από Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε Πληροφορική.
 • Τροποποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών, σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο μαθητής να διαχωρίζει τα αντικείμενα της Πληροφορικής από αυτά των ΤΠΕ. Οριοθέτηση των κατηγοριών των περιβαλλόντων προγραμματισμού σε σχέση τόσο με αυτά του Δημοτικού όσο και με αυτά των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ.
 • Καθιέρωση του κρατικού πιστοποιητικού γνώσης της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, αλλά με τέτοιο τρόπο που να μην ακυρώνει τα μαθήματα Πληροφορικής του κανονικού προγράμματος σπουδών. Αυτό προτείνεται να γίνεται με πρόσθετο μάθημα είτε στο κανονικό ωράριο είτε αμέσως μετά το βασικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Γενικό Λύκειο

 • Επανεξέταση της κατάργησης του μαθήματος Πληροφορικής στην Α’ Λυκείου, για να μην παρουσιάζεται διακοπή πληροφορικής παιδείας μετά το Γυμνάσιο.
 • Τα αντικείμενα των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των  μαθημάτων πρέπει να καλύπτουν όλους τους βασικούς άξονες της Πληροφορικής και σε τέτοιο βαθμό ώστε ο μαθητής να αποκτά τα ανάλογα εφόδια τόσο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση  και τα τμήματα Πληροφορικής όσο και για την αγορά εργασίας

ΕΠΑΛ

 • Την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών μέσω και της εφαρμογής του Τεχνολογικού Λυκείου, με την ύπαρξη μαθημάτων στους άξονες της Πληροφορικής και Υπολογιστών, του Λογισμικού, του Υλικού, των Επικοινωνιών-Δικτύων και των Υπηρεσιών, με ανάθεση διδασκαλίας στους καθηγητές ΠΕ19/20.
 • Την εισαγωγή στο 4ο έτος τμημάτων εξειδίκευσης που καλύπτουν και τους τέσσερις παραπάνω άξονες, με ανάθεση διδασκαλίας σε καθηγητές ΠΕ19/20, αλλά και γενικών μαθημάτων αναγκαίων στον απόφοιτο του 4ου έτους για την αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα οικονομικών μαθημάτων.

Αθήνα 19-3-2012

Το ΔΣ της ΕΠΥ

Πηγή: www.epy.gr

This entry was posted in Θέσεις φορέων and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.