Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 2 (ΗΚΕΠ 2.0)

Σας καλωσορίζουμε στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 2 (ΗΚΕΠ 2.0). Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την επιστημονική καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιου Τζιμογιάννη και αποτελεί τον δεύτερο κύκλο αντίστοιχης δράσης της περασμένης ακαδημαϊκής χρονιάς.

Έχει ως στόχο:

  • την παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής-ΤΠΕ στο Γυμνάσιο και στο Δημοτικό, αξιοποιώντας τεχνολογίες και μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).
  • τη δημιουργία, ανάπτυξη και υποστήριξη μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, η οποία θα συνδιαμορφώνει, θα μοιράζεται, θα σχεδιάζει και θα αξιολογεί εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές παρεμβάσεις, εκπαιδευτικά σενάρια, εμπειρίες και κάθε στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών.
  • τη διερεύνηση και μελέτη μιας διαφορετικής προσέγγισης ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία υιοθετεί τις αρχές των κοινοτήτων πρακτικής, με στόχο την αυτο-επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της πράξης.

Περισσότερες πληροφορίες … εδώ

This entry was posted in Επιμόρφωση and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 2 (ΗΚΕΠ 2.0)

  1. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας να δημιουργήσετε την Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 2 και να συμβάλλετε με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη του e-learning στην Ελλάδα. Το τελευταίο είναι πλέον μια αναγκαιότητα, δεδομένου ότι η δια βίου μάθηση έχει γίνει απαραίτητη προυπόθεση για την επαγγελματική επιτυχία και το e-learning μπορεί την υποστηρίξει με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.