Εφαρμογές Πληροφορικής στα Μουσικά Γενικά Λύκεια

Oδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄τάξη Μουσικών Γενικών Λυκείων για το σχολ. έτος 2016-2017

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)
Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

Αναλυτικά οι οδηγίες .. εδώ

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Εφαρμογές Πληροφορικής στα Μουσικά Γενικά Λύκεια

  1. Pingback: ΆΡΘΡΑ | Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.