Εφαρμογές Πληροφορικής Α’ ΕΠΑΛ

Τελικά το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ είναι εργαστηριακό ή θεωρητικό; Η απάντηση είναι προφανής αν κάποιος ανατρέξει στο Πρόγραμμα Σπουδών. Εκεί θα δούμε τις ενότητες

1. Το γραφείο
2. Επεξεργαστής Κειμένου
3. Επεξεργαστής Πινάκων
4. Παρουσιάσεις
5. Βάσεις Δεδομένων
6. Επικοινωνία εφαρμογών
7. Οργάνωση χρόνου και Επικοινωνίες
8. Εργονομία – Εξελίξεις

Όμως υπάρχουν κάποιες διαφορετικές ερμηνείες όπως αυτή που εκδόθηκε πρόσφατα με αφορμή σχετικό ερώτημα.

Με αφορμή την προηγούμενη ερμηνεία, ενεργοποιήθηκαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής, συνέταξαν και απέστειλαν στο Υπουργείο Παιδείας σχετικό έγγραφο. Ας ελπίσουμε να έχουμε μια οριστική και τεκμηριωμένη απάντηση σύντομα.

This entry was posted in ΕΠΑΛ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.