Εφαρμογές Πληροφορικής Α’ ΕΠΑΛ 2013-14

Από το Newsletter 117 του Τάσου Λαδιά (7/11/2013):

  • Τον Ιούνιο στάλθηκε στα σχολεία το βιβλίο «Αυτοματισμός Γραφείου» για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής».
  • Στις 10 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται με υπουργική απόφαση οι αναθέσεις για (κάποιο) μάθημα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» χωρίς να προσδιορίζεται το περιεχόμενό του.
  • Στις 17 Σεπτεμβρίου στο ΦΕΚ του νόμου για το Λύκειο το μάθημα μετονομάζεται σε «Εφαρμογές Πληροφορικής» και ως νέο μάθημα κανείς από αυτούς που καλείται να το διδάξει δεν ξέρει τι ύλη θα έπρεπε να διδάσκει από την αρχή της χρονιάς.
  • Στις 15 Οκτωβρίου σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που καθορίζει την αντιστοιχία μαθημάτων – διδακτικών εγχειριδίων ανακοινώνεται ότι στο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» αντιστοιχεί το βιβλίο «Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών» του Γενικού Λυκείου, επιβεβαιώνοντας τις ανεπίσημες αλλά έγκυρες πληροφορίες ότι το περιεχόμενο του μαθήματος έχει αλλάξει.

Επιπλέον ουδείς (εκπαιδευτικός ή διευθυντής ΕΠΑΛ/ΣΕΚ) γνωρίζει (με όποιες συνέπειες συνεπάγεται αυτό) αν το μάθημα θεωρείται ότι είναι εργαστηριακό ή θεωρητικό (αντίστοιχα διδάσκεται ανήκει στο ΣΕΚ ή στο ΕΠΑΛ), το αν είναι εργαστηριακό τότε διδάσκεται από έναν καθηγητή ή γίνεται συνδιδασκαλία στα «μεγάλα» τμήματα και ποιος κλάδος το έχει ως «ανάθεση». Είναι Νοέμβρης και η διευκρινιστική οδηγία κάπου βολοδέρνει μεταξύ ΙΕΠ και Υπουργείου Παιδείας. Να προσθέσουμε τέλος ότι σύμφωνα με το νέο νόμο στις εξετάσεις του μαθήματος το 50% των θεμάτων θα είναι από τράπεζα θεμάτων! Και μια φιλική προτροπή προς τους διδάσκοντες το μάθημα: Ρίξτε μια ματιά στις οδηγίες για το πώς προτείνεται να διδάσκεται το μάθημα στο γενικό λύκειο.

Από την απάντηση του υπουργείου σε σχετικά ερωτήματα (171978/Γ2/12-11-2013):

Κατόπιν ερωτημάτων που δέχεται η υπηρεσία μας σχετικά με τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., και σύμφωνα με εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 36/2013), σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει και μαθήματα ειδικοτήτων τα οποία εντάσσονται σε Ομάδες Προσανατολισμού, γεγονός που επιβεβαιώνει τον θεωρητικό τους χαρακτήρα. Η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων, αν και δεν χαρακτηρίζονται ως εργαστηριακά, δύναται να διεξάγεται στο εργαστήριο, αλλά από έναν εκπαιδευτικό.

This entry was posted in ΕΠΑΛ, Νομοθεσία and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.