Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού

Στις 10 – 18 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής με την αιγίδα του ΥΠΠΕΤ 156272/Δ2/05-10-2015 στο πλαίσιο δράσεων με τίτλο «Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα» υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού.

Ενδεικτικό περιεχόμενο για τις εκδηλώσεις

This entry was posted in Γυμνάσιο, Δημοτικό, Μαθήματα - Tutorias and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *