Ερωτηματολόγιο για την Υπολογιστική Σκέψη (ΥΣ)

Αγαπητές/τοί συνάδελφοι

Στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας με τίτλο:  «Υπολογιστική σκέψη και εκπαιδευτικοί: απόψεις, αντιλήψεις και πρόγραμμα σπουδών στην τάξη», που εκπονεί, με την επίβλεψή μου, η κυρία Σταυρούλα Πραντσούδη, μόνιμη καθηγήτρια Πληροφορικης ΠΕ19, για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχεδιάστηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο για την διερεύνηση των στάσεων και των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ19/20 σχετικά με την Υπολογιστική Σκέψη.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις, σύντομης απάντησης, κλειστού και ανοικτού τύπου.
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό περιγραφικών και επαγωγικών στατιστικών μέτρων χωρίς δυνατότητα αναγωγής στο πρόσωπο που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν σε όποιους μας ενημερώσουν ότι ενδιαφέρονται σχετικά.

Σύνοψη των στοιχείων του ερωτηματολογίου:

Τίτλος: Ερωτηματολόγιο για την Υπολογιστική Σκέψη (ΥΣ)
Σκοπός: Διερεύνηση στάσεων και πεποιθήσεων για την Υπολογιστική Σκέψη στην εκπαίδευση
Πληθυσμός στόχος: Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ19/20 όλων των βαθμίδων
Διεύθυνση ερωτηματολογίου: https://goo.gl/forms/rW0bq8bKCTl1t9hy1
Χρόνος συμπλήρωσης: ~15′

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνδρομή και το χρόνο σας

Με εκτίμηση

Γιώργος Φεσάκης, Δρ.
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

This entry was posted in Τριτοβάθμια and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.