Ερωτηματολόγιο αποδοχής διαδικτυακών συνεργατικών κοινοτήτων μάθησης

Ο συνάδελφος Παύλος Βενετόπουλος, στο πλαίσιο της διπλωματικής του εργασίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΑΠ, έχει σχεδιάσει ένα ερωτηματολόγιο που διερευνά την αποδοχή και χρήση των διαδικτυακών συνεργατικών κοινοτήτων μάθησης από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ως συνεργατικές κοινότητες μάθησης εκπαιδευτικών ορίζονται οι διαδικτυακές εκείνες κοινότητες που συνδυάζουν πληθώρα υπηρεσιών διαθέσιμων στον κάθε εκπαιδευτικό (χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας κοινότητας είναι το etwinning). Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μιας τέτοια κοινότητας ποικίλουν από Συζητήσεις σε ομάδες (forum ή discussion groups), Κανάλια Συνομιλίας (chat rooms), Επικοινωνία μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email lists), Ενημερωτικά δελτία (newsletters) και υπηρεσίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Τηλεκπαίδευση μέσω Webinars ή Μαθήματα εξ’ αποστάσεως, Διαδικτυακά Συνέδρια, Σεμινάρια ή/ και Εργαστήρια).

Αν διαθέτετε λίγο χρόνο μπορείτε να το συμπληρώσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://goo.gl/QxIZsS

 

This entry was posted in Παιδαγωγικά θέματα and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.