Επισήμανση στα θέματα Προγραμματισμού Υπολογιστών – Python

Στα θέματα του προγραμματισμού υπολογιστών των ΕΠΑΛ φέτος υπήρχε η παρακάτω επισήμανση:

Python

Καλό είναι να γνωστοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς – μαθητές, από το επόμενο σχολικό έτος

This entry was posted in ΕΠΑΛ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.