Επιμορφωτικό υλικό για τις Βιωματικές Δράσεις

Μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής οδηγιών και επιμορφωτικού υλικού για τις Βιωματικές Δράσεις του Γυμνασίου.

This entry was posted in Γυμνάσιο, Επιμόρφωση, Παιδαγωγικά θέματα and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.