Επιμορφωτικό σεμινάριο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης “Learning by six Thinking Hats”

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Δράμας σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) διοργανώνει το επιμορφωτικό project ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης “Learning by six Thinking Hats”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας http://elearning.didedra.gr κατά το διάστημα 15.10.2012 – 28.02.2013. Το project θα υλοποιηθεί με τη μεθοδολογία του Bernie Dodge «Ιστοεξερεύνηση» (WebQuest) και θα βασιστεί στο θεωρητικό μοντέλο του Edward de Bono «τα έξι καπέλα σκέψης» (Six Thinking Hats).

Για την εγγραφή σας επισκεφτείτε την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας http://elearning.didedra.gr επιλέξτε την ενότητα “Learning by six Thinking Hats” και ακολουθήστε τις οδηγίες εγγραφής (περίοδος εγγραφών : 7/9/2012 – 30/9/2012).

This entry was posted in Εκπαίδευση, Μαθήματα - Tutorias, Παιδαγωγικά θέματα and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *