Εξεταστέα ύλη στις Εφαρμογές Πληροφορικής των ΓΕΛ

Για την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:
Από το βιβλίο «Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α’, Β’ / Γ’ Ενιαίου Λυκείου» των Ε. Γιακουμάκη, Κ. Γκυρτή, Β.Σ. Μπελεσιώτη, Π. Ξυνού, Ν. Στεργιοπούλου – Καλαντζή, έκδοση ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” 2013.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΟΛΥΜΕΣΑ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Από το κεφάλαιο 12 αφαιρούνται οι παράγραφοι:

 • 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας
 • 12.3.2 Μοντέλο αναφοράς OSI
 • 12.3.7 Ethernet, IEEE-802.3 και TCP/IP
 • 12.4 Τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές εφαρμογές

Για την Α΄ Εσπερινού ΓΕΛ η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:
Από το βιβλίο «Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α’, Β’ / Γ’ Ενιαίου Λυκείου» των Ε. Γιακουμάκη, Κ. Γκυρτή, Β.Σ. Μπελεσιώτη, Π. Ξυνού, Ν. Στεργιοπούλου – Καλαντζή, έκδοση ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” 2013

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Για τη Β΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:
Από το βιβλίο «Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α’, Β’ / Γ’ Ενιαίου Λυκείου» των Ε. Γιακουμάκη, Κ. Γκυρτή, Β.Σ. Μπελεσιώτη, Π. Ξυνού, Ν. Στεργιοπούλου – Καλαντζή, έκδοση ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” 2013

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
This entry was posted in Γενικό Λύκειο and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.