Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών 2012-2013

Δείτε την εξεταστέα ύλη για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:

  • ΓΕΛ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
  • ΕΠΑΛ (Δομημένος Προγραμματισμός – Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ)
This entry was posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.