Εξεταστέα ύλη ΑΕΠΠ 2014-15

Η εξεταστέα ύλης για το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

1) Για τα ημερήσια ΓΕΛ

2) Για τα εσπερινά ΓΕΛ

Νεότερη ενημέρωση (18/10/2014): ΦΕΚ 2721, 2014. Περιλαμβάνει τις αποφάσεις:

  • Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104964/Γ2/07−07−2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1946) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015».
  • Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07−07−2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1938) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015».
This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.