Εννοιολογικοί χάρτες και MindMeister

Εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει συσχετίσεις μεταξύ εννοιών. Υπάρχουν πολλά εργαλεία που μας βοηθούν στη σχεδίαση των εννοιολογικών χαρτών (Cmap tools, SpicyNodes, Text2Mindmap, Mindmeister, Mindomo, XMind). Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα είναι το Mindmeister το οποίο είναι διαδικτυακό αλλά και συνεργατικό εργαλείο. Απαιτείται την εγγραφή μας για τη χρήση του και στην ελεύθερη έκδοση ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μέχρι 3 χάρτες. Ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να διαμοιραστεί σε διάφορους χρήστες, με πρόσκληση (μέσω email) και έτσι κάθε χρήστης μπορεί να τροποποιεί τα στοιχεία του χάρτη. Όλοι οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία δημιουργίας ή τροποποίησης και να γνωρίζουν τον χρήστη που έκανε την κάθε αλλαγή. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Mindmeister είναι:

  • Λειτουργεί στο cloud και έχει free έκδοση,
  • Εκτός από το web παρέχεται και mobile πρόσβαση με κατάλληλο app
  • Η προσθαφαίρεση κόμβων είναι ιδιαίτερα απλή
  • Παρέχεται δυνατότητα προσθήκης συνδέσμων (URL), προσθήκης συνημμένων, ενσωμάτωσης εικόνων στους κόμβους
  • Υποστηρίζεται η απευθείας συνομιλία (chat) στη συνεργατική χρήση
  • Διαθέτει ιστορικό αναθεωρήσεων
  • Οι χάρτες που δημιουργούμε μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί και να έχουν το δικό τους κωδικό πρόσβασης (password)
  • Υποστηρίζεται η δημοσίευση στο διαδίκτυο καθώς και εξαγωγή του χάρτη σε μορφή PDF

Δείτε κάποια παραδείγματα:

This entry was posted in Γυμνάσιο, Δημοτικό, Εφαρμογές - Εργαλεία and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.