Ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 19-20

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Σερρών σε συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο Πληροφορικής διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση και καλεί τους καθηγητές ΠΕ19 και ΠΕ20 του Νομού Σερρών, την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13:00 με 15:00, στο 1ο ΕΠΑΛ Σερρών. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στη συνάντηση είναι:

  1. Παρουσίαση λύσης ΕΛΛΑΚ – Αξιοποίηση παλαιών εργαστηρίων με χρήση τεχνολογίας LTSP.
  2. Παρουσίαση του περιβάλλοντος UBUNTU.
  3. Εγκατάσταση Joomla στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
This entry was posted in Επιμόρφωση, Σεμινάρια - Διαλέξεις and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.