Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο

Ο συνάδελφος Κοσμάς Χαριτόπουλος έχει δημιουργήσει έναν αξιόλογο δικτυακό τόπο, στη διεύθυνση http://users.sch.gr/haritop/joomla/ με εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο, και όχι μόνο. Οπως θα δείτε, ο συνάδελφος χρησιμοποιεί – αξιοποιεί το περιβάλλον SNAP! για τη διδασκαλία του προγραμματισμού.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα δείτε, σύμφωνα με τον δημιουργό, σχεδιάστηκε ως μια προσπάθεια συγκερασμού της “προσιτής επιστημοσύνης” του Beauty And Joy of Computing και της παιγνιώδους απλότητας του code.org

Θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο στο μενού “Ανατροφοδότηση”, αλλά και στην κεντρική σελίδα του site. Όποιος συνάδελφος δει το εκπαιδευτικό υλικό, περιηγηθεί στα μαθήματα και σχηματίσει γνώμη για το υλικό, καλό θα ήταν να αφιερώσει λίγο χρόνο, να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, ώστε να βοηθήσει στην ανατροφοδότηση του συναδέλφου μας.

This entry was posted in Γυμνάσιο and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *