Εκπαιδευτικό εργαστήριο σε App Inventor

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου διοργανώνει ένα απογευματινό εκπαιδευτικό εργαστήριο για μαθητές Γ’ Γυμνασίου, Α’ και Β’ Λυκείου με θέμα “Προγραμματισμός κινητών συσκευών στο περιβάλλον του App Inventor“.

Η τεράστια διείσδυση των έξυπνων φορητών συσκευών στην παγκόσμια αγορά και η μεγάλη τους απήχηση στις νεότερες γενιές αποτελούν αδιαμφισβήτητα γεγονότα. Παράλληλα, η πλατφόρμα του App Inventor, ως κατάλληλα σχεδιασμένη για αρχάριους στον προγραμματισμό χρήστες και βελτιστοποιημένη για εκπαιδευτική χρήση, δίνει κίνητρα στους μαθητές, καθώς τους επιτρέπει να δημιουργούν εύκολα εφαρμογές για τις φορητές συσκευές τους (Android smartphones και tablets).

Δυστυχώς, η εκπαιδευτική πολιτική στα σχολεία οδηγεί σε συνεχή υποβάθμιση της διδασκαλίας της επιστήμης της πληροφορικής και τον έμμεσο εξοβελισμό της από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι η ενασχόληση των μαθητών με τέτοια αντικείμενα, εντός του ελληνικού σχολείου, καθίσταται σχεδόν απαγορευτική.

Σε τοπικό επίπεδο οργανώσαμε και υλοποιήσαμε απογευματινά επιμορφωτικά εργαστήρια,με στόχο να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τον προγραμματισμό και τις βασικές του αρχές, με έναν τρόπο προσιτό και ευχάριστο για τους ίδιους.

Για το σκοπό αυτό, αναπτύξαμε το παρόν εκπαιδευτικό υλικό, προσπαθώντας μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες και όσο το δυνατόν πρωτότυπες δραστηριότητες, οι μαθητές να καταστούν ικανοί να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας εφαρμογές που να έχουν νόημα για τους ίδιους.

Το υλικό που αναπτύχθηκε αποτελείται από δυο μέρη, τα οποία διατίθενται εδώ με άδεια χρήσης CC-BY-SA. Προς το παρόν μπορείτε να κατεβάσετε το Α’ μέρος, μαζί με τα συνοδευτικά του αρχεία, ενώ το Β’ μέρος θα προστεθεί σύντομα, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί.

– Ανάπτυξη εφαρμογών σε App Inventor (Μέρος Α).pdf

– Συνοδευτικά αρχεία εφαρμογών (Μέρος Α).zip

Ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και με άλλα αντικείμενα της Πληροφορικής και πάνω από όλα να βρει μιμητές.

This entry was posted in Μαθήματα - Tutorias, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.