Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στην Εθνική Εστία Επιστημών

Η Εθνική Εστία Επιστημών είναι φορέας που μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΕΒΙΜ) υπάγεται στο υπουργείο Παιδείας και προσφέρει σε τμήματα σχολείων δωρεάν πειραματικές διαθεματικές διδασκαλίες Μαθηματικών, Φυσικής και Πληροφορικής με τη βοήθεια αλληλεπιδραστικών εκθεμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των διαθεματικών διδασκαλιών ανά θεματική ενότητα και το συνοπτικό πρόγραμμα της ημερήσιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην ιστοσελίδα της Εθνικής Εστίας Επιστημών, http://www.eee-athens.edu.gr και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. www.e-yliko.gr, ακολουθώντας την διαδρομή Ενημερωτικό Υλικό → Εκπαιδευτικές επισκέψεις → Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Αθήνα.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210–23.11.080 και 210–23.11.088

This entry was posted in Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά θέματα and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.