Δραστηριότητες από το εμπλουτισμένο βιβλίο πληροφορικής γυμνασίου

Το εμπλουτισμένο βιβλίο της Πληροφορικής Γυμνασίου περιέχει πολλές πολυμεσικές παρουσιάσεις και δραστηριότητες, ορισμένες από τις οποίες θα φανούν χρήσιμες στους καθηγητές πληροφορικής για τη διδασκαλία του μαθήματος. Επιλέγω ορισμένες από αυτές:

Α’ Γυμνασίου

Β’ Γυμνασίου

Γ’ Γυμνασίου

This entry was posted in Γυμνάσιο, Μαθήματα - Tutorias and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.