Δράσεις για την Ώρα του Κώδικα

Ενδεικτικό περιεχόμενο για τις εκδηλώσεις

Στα Ελληνικά

 Στα Αγγλικά

This entry was posted in Γυμνάσιο, Δημοτικό and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Δράσεις για την Ώρα του Κώδικα

  1. Pingback: Εκπαιδευτική Εβδομάδα Επιστήμης Υπολογιστών 7-13 Δεκεμβρίου 2015 - ΩΡΑ ΚΩΔΙΚΑ - pe19.grpe19.gr

  2. Pingback: Εκπαιδευτική Εβδομάδα Επιστήμης Υπολογιστών 7-13 Δεκεμβρίου 2015 - ΩΡΑ ΚΩΔΙΚΑ - pe19.grpe19.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.