Διερεύνηση των Επιμορφωτικών Αναγκών των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Αγαπητοί συνάδελφοι

Αφιερώστε 5′  για να συμπληρώσετε τις επιμορφωτικές σας ανάγκες στο ερωτηματολόγιο (https://goo.gl/forms/cePMBDBonrZkBi7i2)

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα

  • αξιοποιηθούν από τους σχολικούς συμβούλους προκειμένου να οργανώσουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής
  • κατατεθούν ΙΕΠ για τη δημιουργία μιας εστιασμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής τόσο μέσα στο σχολείο όσο και περιφερειακά με αξιοποίηση των πανεπιστημίων, των περιφερειακών κέντρων επιμόρφωσης αλλά και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Σας ευχαριστούμε

Υ.Γ1: Περισσότερα για τα στοιχεία της διερεύνησης εδώ 

Υ.Γ2  Το συμπληρώνετε όλοι Π/θμια και Δ/θμια μόνιμοι και αναπληρωτές”

This entry was posted in Επιμόρφωση and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *