Διδακτέα – εξεταστέα ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2016-2017

Αριθ. Πρωτ. Φ6/161723/Δ4/30-09-2016. Αναλυτικά η ύλη εδώ

1. Προγραμματισμός Υπολογιστών

ΒΙΒΛΙΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Αράπογλου Α., Βραχνού Ε., Κανίδη Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννη Π., Μπελεσιώτη Β., Παπαδάκη Σπ., Τζήμα Δ.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού 3.1. Μεταβλητές και τύποι δεδομένων 3.1.1. Τύποι δεδομένων 3.2. Αριθμητικές και λογικές πράξεις και εκφράσεις 3.3. Βασικές (ενσωματωμένες) συναρτήσεις 3.4. Δομή προγράμματος και καλές πρακτικές 3.5. Τύποι και δομές δεδομένων στις γλώσσες προγραμματισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αλγοριθμικές δομές 4.1 Αλγοριθμικές δομές – Ροές εκτέλεσης προγράμματος 4.1.1 Δομή ακολουθίας 4.1.2 Δομή επιλογής if (ΑΝ) 4.1.3 Δομή επανάληψης (for και while) 4.2 Συναρτήσεις 4.2.1 Δημιουργώντας δικές μας συναρτήσεις 4.2.2 Παράμετροι συναρτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κλασικοί Αλγόριθμοι ΙΙ 5.1 Δυαδική αναζήτηση 5.2 Ταξινόμηση Ευθείας ανταλλαγής 5.4 Δραστηριότητες – Άλυτες 5.5 Ερωτήσεις – Ασκήσεις (Από τις παραγράφους 5.4 και 5.5, μόνο όσα αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Διαχείριση Αρχείων 6.1 Εισαγωγή – δημιουργία, άνοιγμα, κλείσιμο αρχείων 6.2 Ανάγνωση και εγγραφή σε αρχείο 6.4 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Προηγμένα στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού 7.1 Υποπρογράμματα και τρόποι κλήσης τους 7.1.1 Υποπρογράμματα 7.1.2 Συναρτήσεις στην Python 7.2 Μεταβλητές και παράμετροι 7.2.1 Παράμετροι συναρτήσεων 7.2.2 Εμβέλεια των μεταβλητών 7.3 Αρθρώματα (Modules) 7.3.1 Εισαγωγή 7.3.2 Σύντομη περιγραφή της Πρότυπης βιβλιοθήκης (Standard Library) 7.3.3 Πακέτα (Packages) 7.4 Δραστηριότητες 7.5 Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Δομές Δεδομένων ΙΙ 8.1 Συμβολοσειρές (strings) 8.2 Λίστες 8.3 Στοίβα 8.4 Ουρά 8.8 Δραστηριότητες 8.9 Ερωτήσεις (Από τις παραγράφους 8.8 και 8.9, μόνο όσα αναφέρονται στις παραγράφους 8.1, 8.2, 8.3 και 8.4)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 11.1 Αντικείμενα και Κλάσεις 11.2 Στιγμιότυπα 11.3 Ιδιότητες και Μέθοδοι

2. Δίκτυα Υπολογιστών

ΒΙΒΛΙΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Μ. Κωνσταντοπούλου, Ν. Ξεφτεράκη, Μ. Παπαδέα, Γ. Χρυσοστόμου.

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP (σελίδες 14-18) 1.3 Ενθυλάκωση (σελίδες 18-20)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (TCP/IP) 2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI) (σελίδες 23-24) 2.2 Η πρόσβαση στο μέσο (σελίδες 25-26) 2.2.1 Έλεγχος Λογικής Σύνδεσης (LLC – IEEE 802.2) (σελίδες 26-27) 2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) (σελίδες 31-33) 2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (MAC) – Δομή πλαισίου Ethernet – Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) (σελίδες 45-46, μέχρι την αρχή της παραγράφου Νοητά τοπικά Δίκτυα (Virtual LAN – VLAN)). 2.5 Ασύρματα Δίκτυα (σελίδες 52-55)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ–ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ 3.1 Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol έκδοση 4 (IPv4) (σελίδες 68-69) 11 3.1.1 Διευθύνσεις IPv4 (σελίδες 69-71) 3.1.2 Κλάσεις (τάξεις) δικτύων – διευθύνσεων (σελίδες 72-74) 3.1.3 Σπατάλη διευθύνσεων IP (σελίδες 74-75) 3.1.4 Μάσκα δικτύου (σελίδες 75-76) 3.1.5 Ειδικές διευθύνσεις (σελίδες 76-77) 3.1.6 Υποδικτύωση (σελίδες 77-81) 3.1.7 Αταξική δρομολόγηση (CIDR), υπερδικτύωση και μάσκες μεταβλητού μήκους (σελίδα 82) 3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) – Δομή πακέτου (σελίδες 83-89) 3.3 Πρωτόκολλα ανεύρεσης και απόδοσης διευθύνσεων, Address Resolution Protocol (ARP) και Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (σελίδες 89-93) 3.3.2 Το πρωτόκολλο δυναμικής διευθέτησης υπολογιστή DHCP (σελίδες 94-96) 3.4 Διευθύνσεις IP και Ονοματολογία (σελίδες 96-98) 3.6 Δρομολόγηση (σελίδες 102-104) 3.6.1 Άμεση/Έμμεση (σελίδες 104-105)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 4.1 Πρωτόκολλα προσανατολισμένα στη σύνδεση –χωρίς σύνδεση (σελίδες 119-120) 4.1.1 Πρωτόκολλο TCP – Δομή πακέτου (σελίδες 121-124) 4.1.2 Πρωτόκολλο UDP – Δομή πακέτου (σελίδες 124-125)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5. Εισαγωγή στα Δίκτυα Ευρείας περιοχής (σελίδες 138-139) 5.1 Εγκατεστημένο Τηλεφωνικό Δίκτυο (σελίδες 139-140) 5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xDSL) (σελίδες 146-150)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 6.1 Σύστημα Ονοματολογίας DNS (σελίδες 172-173) 6.1.1 Χώρος ονομάτων του DNS (σελίδες 173-175) 6.1.2 Οργάνωση DNS (σελίδες 175-177) 6.2 Υπηρεσίες Διαδικτύου (σελίδες 177-178) 6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 – IMAP/SMTP) (σελίδες 179-181) 6.2.2 Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων (FTP, TFTP) (σελίδες 182-183) 6.2.3 Υπηρεσία παγκόσμιου ιστού WWW (σελίδες 184-186

This entry was posted in ΕΠΑΛ and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Διδακτέα – εξεταστέα ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2016-2017

  1. niknik says:

    πολύ ωραία όλα αυτά…βιβλία πότε θα πάρουμε;;;;;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.