Διδακτέα – εξεταστέα ύλη Τομέα Πληροφορικής ΕΠΑΛ 2015-16

  • Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016. Δείτε την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. Φ6/154614/Δ4/01-10-2015 

Αναφέρεται στα εξεταζόμενα μαθήματα:
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  • Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016. Δείτε την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. Φ6/154615/Δ4/01-10-2015

Αναφέρεται στα εξεταζόμενα μαθήματα:
1. Δομημένος Προγραμματισμός
2. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

  • Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών. Δείτε την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. Φ6/154617/Δ4/01-10-2015

Αναφέρεται στα εξεταζόμενα μαθήματα:
1. Δομημένος Προγραμματισμός
2. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

This entry was posted in ΕΠΑΛ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *