Διαδικτυακά μαθήματα στην πλατφόρμα moodle

Η συνάδελφος Μαρία Φερεντίνου μας ενημερώνει:

Τα μαθήματά μου έγιναν διαδικτυακά στην πλατφόρμα moodle

bitly.com/g-gymrafin (είσοδος με usrname:mathitis και password:mathitis) για το μάθημα Πληροφορική Γ’ Γυμνασίου

bitly.com/b-gymrafin (είσοδος με usrname:mathitis και password:mathitis) για το μάθημα Πληροφορική Β’ Γυμνασίου

bitly.com/a-gymrafin(είσοδος ως επισκέπτης) για τα μαθήματα: 
Πληροφορική Α’ Γυμνασίου και Διαδίκτυο και Ασφάλεια

This entry was posted in Γυμνάσιο, Μαθήματα - Tutorias and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.