Δημιουργικές Εργασίες για ΠΕ19-20

Ενδεικτικές Προτάσεις για Δημιουργικές Εργασίες στην Πληροφορική

Για το μάθημα “Εφαρμογές Πληροφορικής” της Α’ ΓΕΛ

 • Δημιουργία Παρουσίασης στο PowerPoint με τίτλο “Γενιές Υπολογιστών”
 • Αποθήκευση στο Σύννεφο των φωτογραφιών μου (με τη χρήση Google Drive ή/και Dropbox)
 • Δημιουργία Animation – Video με θέμα “Η τάξη μου” ή “Το σχολείο μου” (λ.χ. με Flipagram, Everlaspe, Animoto)
 • Δημιουργία Αφίσας με Σύννεφο Λέξεων  (λ.χ. με Wordle και Tagxedo)
 • Δημιουργία Εννοιολογικού Χάρτη για Μονάδες Εισόδου – Εξόδου Η/Υ (λ.χ. με Mindomo, CMapTools)
 • Δημιουργία animated παρουσίασης στο PowToon με τίτλο “Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Χρήσης Κοινωνικών Δικτύων”
 • Λογισμικά προστασίας από ιούς (αναζήτηση των σημαντικότερων λογισμικών, καταγραφή των χαρακτηριστικών τους)
 • Δημιουργία παρουσίασης στο Prezi με τίτλο “Τρόποι προστασίας από κακόβουλο λογισμικό”
 • Τρισδιάστατη εκτύπωση (Πώς δουλεύει η 3D εκτύπωση; Τι δυνατότητες υπάρχουν από τη χρήση της;)

Για το μάθημα “Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ” της Β’ ΓΕΛ

 • Δημιουργία Παρουσίασης στο PowerPoint με τίτλο “Οι δημοφιλέστερες Γλώσσες Προγραμματισμού”
 • Δημιουργία Αλγορίθμου σε Ψευδογλώσσα με καταχώριση βαθμών μαθητών και εμφάνιση μεγαλύτερου – μικρότερου – μέσου βαθμού
 • Δημιουργία παρουσίασης στο Prezi με τίτλο “Τα πιο γνωστά Λειτουργικά Συστήματα”
 • Ρομποτική – Τεχνητή Νοημοσύνη. Τομείς που εφαρμόζονται – παραδείγματα
This entry was posted in Γενικό Λύκειο and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.