Δίκτυα Υπολογιστών Γ’ ΕΠΑΛ – Λάθη βιβλίου

Τελειταία ενημέρωση: Στον δικτυακό τόπο του ΙΕΠ, έχει αναρτηθεί το:

Γ ΕΠΑΛ – ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : Παροράματα διδακτικού υλικού ΕΠΑΛ : βιβλίο μαθητή “Δίκτυα Υπολογιστών” και του αντίστοιχου τετραδίου μαθητή της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ – ISBN : 978-960-06-5138-6 και ISBN : 978-960-06-5310-6 αντίστοιχα.

Από το steki του εκλεκτού συναδέλφου Άλκη Γεωργόπουλου (Υπεύθυνου ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ιωαννίνων) αντλήσαμε τα παρακάτω λάθη του νέου βιβλίου των Δικτύων Υπολογιστών:

 • σελίδα 45 (43 της ηλεκτρονικής έκδοσης) χαρακτηρίζει τον τρόπο αποστολής  Little Endian σε επίπεδο byte ενώ θα ήταν σωστό σε επίπεδο  bit.
  Το νόημα της έκφρασης είναι ότι μέσα στο πλαίσιο (frame) ο τρόπος αποστολής είναι πρώτα το πιο σημαντικό byte, ενώ μέσα στο byte πρώτα το λιγότερο σημαντικό bit (LSB) ή Little Endian, όπως σωστά περιγράφεται στο κείμενο που προηγείται:
  “Ας σημειωθεί ότι στο Ethernet αποστέλλεται το πιο σημαντικό byte (MSB) πρώτα αλλά για κάθε byte, πρώτα το λιγότερο σημαντικό bit (LSB).”
 • σελίδα 70, στην έντυπη μορφή (28-1 = 28-1)
 • σελίδα 71 (σελίδα 69 της ηλεκτρονικής έκδοσης) στο πρώτο παράδειγμα υπάρχει λάθος στην αφαίρεση οπότε βγαίνει λάθος όλη η μετατροπή. Το ορθό είναι να αντικατασταθεί ο αριθμός 207 με τον 205 για να λυθεί η άσκηση σωστά.
 • σελίδα 71 (της ηλεκτρονικής έκδοσης) ανεφέρεται:
  Σημείωση: Το κριτήριο για τον προσδιορισμό της τάξης δικτύου στην οποία ανήκει μια
  διεύθυνση IP είναι η μορφή της πρώτης οκτάδας της διεύθυνσης στο δυαδικό της
  ισοδύναμο. Για λόγους ευκολίας χρησιμοποιούμε το δεκαδικό ισοδύναμο, 1-127, 128-
  191,192-223, 224-239, 240-247
  Γιατί 1-127 κι όχι 0 – 127 αφού τα υπόλοιπα είναι 128-191 κλπ.;
  H διεύθυνση 0.0.0.0 (και όλο το δίκτυο 0.0.0.0/8) είναι δεσμευμένη και χρησιμοποιείται (κανονικά) μόνο ως διεύθυνση προέλευσης (source address) Βλέπε RFC-1122 3.2.1.3 Addressing: RFC-791 Section 3.2
  Και η 127.0.0.0/8 είναι δεσμευμένη ειδική διεύθυνση (αντιστοιχεί στο domain name “localhost”) αλλά συνηθίζεται να χρησιμοποιείται για αναφορά στον ίδιο τον υπολογιστή.
  Ακόμη κι αν εκτελεστεί ping 0.0.0.0, η διεύθυνση 0.0.0.0 αναλύεται στην 127.0.0.1
  Γι αυτό δίνεται η περιοχή ως 1-127 και όχι 0-127. Θα μπορούσε να δοθεί και ως 1-126 με ιδιαίτερη αναφορά στην 127.0.0.0/8
  Γίνεται αναφορά στην “3.1.5 Ειδικές διευθύνσεις”
 • σελίδα 72 (της ηλεκτρονικής έκδοσης) στο σχήμα 3.1.2γ στον πίνακα σε όλη την τελευταία στήλη λείπουν τα μηδενικά. Το ορθό είναι 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 και 192.168.0.0/16
  Στην κλάση Α είναι δεδομένη η πρώτη οκτάδα (10) και οι υπόλοιπες μπορούν να είναι οτιδήποτε. Στην κλάση C είναι δεδομένες οι πρώτες δυο οκτάδες (192.168) και οι υπόλοιπες μπορούν να είναι οτιδήποτε. Στην κλάση Β είναι λίγο πιο δυσνόητο γιατί είναι δεδομένη η πρώτη οκτάδα (172) και το πρώτο μισό δηλαδή τα τέσσερα πρώτα bit της δεύτερης (0001 xxxx) ενώ οι υπόλοιπες μπορούν να είναι οτιδήποτε. Η δεύτερη οκτάδα, με τον περιορισμό να είναι τα πρώτα τέσσερα bit 0001, είναι από 16 – 31.
  Ο πίνακας γίνεται κατανοητός παρακάτω στην “3.1.4 Μάσκα δικτύου”. Προκαταβολικά δίνεται η περιοχή “Από” – “ Έως”.
 • σελίδα 80 (της ηλεκτρονικής έκδοσης) “3.1.7 Αταξική δρομολόγηση (CIDR3), υπερδικτύωση και μάσκες μεταβλητού μήκους”, το 3 στο (CIDR3) είναι υποσημείωση. Το ορθό είναι (CIDR3).
 • σελίδα 110 (της ηλεκτρονικής έκδοσης) στις Ερωτήσεις – Ασκήσεις Κεφαλαίου
  4. Υπολογίστε πόσους υπολογιστές μπορεί να έχει το δίκτυο 192.168.64.0/16 (μάσκα
  δικτύου 255.255.0.0)
  αντί 192.168.64.0/16 να γραφεί 192.168.0.0/16 ή να αλλαχθεί η διατύπωση ως εξής:
  Υπολογίστε πόσους υπολογιστές μπορεί να έχει το δίκτυο στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής 192.168.64.0/16 (μάσκα δικτύου 255.255.0.0)
This entry was posted in ΕΠΑΛ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.