Δίκτυα Υπολογιστών Γ’ ΕΠΑΛ

Θα σας βοηθήσουν τα:

Εξεταστέα Ύλη Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. 2015-16 (Φ6/154614/Δ4/1-10-2015)

Κεφάλαιο 6. Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο.
6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές.
6.5 ISDN.
6.8 xDSL.

Κεφάλαιο 7.Διαδικτύωση – Internet

7.1. Επίπεδο δικτύου.
7.1.1 Γενικές Αρχές.
7.2 Τεχνολογία TCP/IP.
7.2.1. Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP.
7.2.2. Σχέση OSI και TCP/IP.
7.2.3. Βασικές αρχές επικοινωνίας στην τεχνολογία TCP/IP και στο Διαδίκτυο.
7.3. Πρωτόκολλο TCP.
7.3.1. TCP συνδέσεις.
7.4. Πρωτόκολλο UDP.
7.5. Πρωτόκολλο IP.
7.6. Διευθυνσιοδότηση.
7.6.1. Διεύθυνση ελέγχου προσπέλασης στο μέσο (Media Access Control, MAC Διεύθυνση).
7.6.2. IP διευθύνσεις .
7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου.
7.7. Πρωτόκολλο ARP.
7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχής (Domain Name System, DNS).
7.8.1. Χώρος Ονομάτων του DNS.
7.9. Δρομολόγηση.
7.9.1. Δρομολόγηση σε δίκτυα TCP/IP.
7.9.2. Άμεση δρομολόγηση.
7.9.3.. Έμμεση δρομολόγηση.
7.9.4. Πίνακας δρομολόγησης.
7.10. Πρωτόκολλα δρομολόγησης.
7.11 Πρωτόκολλα εφαρμογής.
7.11.1. Γενικές Αρχές.
7.11.2. Βασικές και προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου.

Κεφάλαιο 8.Διαχείριση και Ασφάλεια Δικτύου

8.1 Διαχείριση Δικτύου.
8.1.1 Διαχείριση Παραμέτρων.
8.1.2 Διαχείριση Επίδοσης Δικτύου.
8.1.3 Διαχείριση Σφαλμάτων.
8.1.4 Διαχείριση Κόστους.
8.1.5 Διαχείριση Ασφάλειας.
8.3 Ασφάλεια Δικτύων.
8.3.1. Ασφάλεια πληροφοριών.
8.3.2. Επεξήγηση ορολογίας.
8.3.3. Μέθοδοι παραβίασης.
8.3.4. Τεχνικές ασφάλειας.
8.3.5. Τεχνολογίες ασφάλειας .
8.3.6. Αποφυγή καταστροφών.

This entry was posted in ΕΠΑΛ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *