Βιωματικές Δράσεις 2015-16

Οδηγίες για την εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2015-2016,  εγκύκλιος 144968/Δ2/16-09-15

Διευκρινίζονται τα εξής:

  • Στην Α΄ τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου «Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)».
  • Στη Β΄ τάξη υλοποιούνται θέματα των διδακτικών αντικειμένων «Φύση και Άσκηση» και «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης»
  • Στην Γ΄ τάξη υλοποιούνται θέματα των διδακτικών αντικειμένων «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός», «Τοπική Ιστορία» και «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

Αναθέσεις στις Βιωματικές Δράσεις 2015-16, απόφαση με Αρ. Πρωτ. 151893/Δ2/29-09-2015 (με την εξαίρεση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04).

Νεώτερη ενημέρωση: Διευκρινιστική οδηγία για τις αναθέσεις μαθημάτων (με Αρ. Πρωτ. 155529/Δ2/02-10-2015)

Οι με αρ. πρωτ. 151893/Δ2/29-09-2015 με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και 151896/Δ2/29-09-2015 με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου» Υπουργικές Αποφάσεις θα ισχύσουν μετά τη δημοσίευσή τους στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης, δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις των εν λόγω αποφάσεων, αλλά στις έως σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις.

This entry was posted in Γυμνάσιο and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.