Αριθμός μαθητών στα τμήματα κατευθύνσεων των Γενικών Λυκείων

Σας γνωρίζουμε ότι για το σχολικό έτος 2012-2013 οι μαθητές στα τμήματα κατεύθυνσης στη Β΄ και Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι οχτώ (28) (σχετ. η με αρ. πρωτ. 29188/Γ2/14-03-2011 εγκύκλιος, «…ο αριθμός των μαθητών θα είναι μέχρι είκοσι πέντε (25) με προσαύξηση 10%»)

Το ανωτέρω ισχύει και για τους κύκλους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2012

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.