Από την πληροφορία στην πληροφορική – Κωνσταντίνος Δασκαλάκης

Καταιγιζόμαστε καθημερινά από ειδήσεις και δεδομένα. Αλλά πώς μπορούμε να συγκρίνουμε το πληροφοριακό περιεχόμενο των δεδομένων; Υπάρχουν ειδήσεις που περιέχουν περισσότερη «πληροφορία» από άλλες; Τι είναι πληροφορία και πώς μετριέται; Ποιος είναι ο ρόλος της επιστήμης της Πληροφορικής και των αλγορίθμων σε ένα κόσμο όπου οι πληροφορίες μας βομβαρδίζουν ακατάπαυστα;

Απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα δίνει ένας διακεκριμένος έλληνας επιστήμονας, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT.

Δείτε τη διάλεξη εδώ

This entry was posted in Σεμινάρια - Διαλέξεις and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *