Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39

Άρθρο 1. Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε δύο ομάδες … Η Ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα: «Τεχνολογία−Πληροφορική,» …

Άρθρο 2.  Διδακτικά αντικείμενα. Το διδακτικό / μαθησιακό πεδίο διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα−κλάδους: α) Τεχνολογία και β) Πληροφορική … Κάθε διδακτικό αντικείμενο − κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με διδακτικά αντικείμενα − κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του …

Άρθρο 4. Εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Β’. Στα μαθήματα της Ομάδας Β’ δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις.

Άρθρο 11. Τελικές διατάξεις. Η ισχύς των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Β΄τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015−2016 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

This entry was posted in Γυμνάσιο, Νομοθεσία and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.