Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Δείτε όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από τις παρακάτω πηγές:
  1. H πρόταση της Ομάδας Εργασίας και τα ευρήματα της διαβούλευσης με δομημένο ερωτηματολόγιο με τους εκπαιδευτικούς με τη χρήση του διαδικτύου. Η πρόταση θα τεθεί σε διαβούλευση έως την 20η Νοεμβρίου, θα σταλεί στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς της εκπαίδευσης, με τους οποίους θα υπάρξει και αναλυτική ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να συνταχθεί το τελικό κείμενο του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος.
  2. Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΦΕΚ 2788/2012 – Αρ.Φ.361.22/116672/Δ1)
  3. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών που έχουν Δικαίωμα Πλήρωσης Θέσεων για πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. πρωτ. 132732/Δ1/25-10-2012  του ΥΠΑΙΘΠ)
  4. Διαμάχη ΟΛΜΕ – ΠΕΣΣ για την αξιολόγηση:
    ΟΛΜΕ: “Ως συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι θα αντισταθούμε για να μην περάσει η αξιολόγηση  – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, που φέρνει την υποταγή, τη διάσπαση του κλάδου, τη μισθολογική καθήλωση, την άρση της μονιμότητας και τις απολύσεις.” Δείτε την ανακοίνωση.
    ΠΕΣΣ: “Αν το υπουργείο Παιδείας προχωρήσει στην αξιολόγηση, εκτιμάτε ότι θα είναι καλύτερο να μην αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί από μέλη του εκπαιδευτικού σώματος, αλλά από άλλα εξωεκπαιδευτικά σώματα, πιθανόν και ιδιώτες;”. Δείτε το δελτίο τύπου
  5. Και μια έρευνα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από την πρώην πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Κατερίνα Ζουγανέλη,
This entry was posted in Εκπαίδευση, Θέσεις φορέων, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.