Αντιστοιχία μαθημάτων ΕΠΑΛ με τα (παλιά) βιβλία

Διαβάστε στη Διαύγεια την απόφαση ανατύπωσης βιβλίων από όπου προκύπτει η αντιστοίχισή τους με τα νέα μαθήματα των ΕΠΑΛ.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τα νέα μαθήματα πληροφορικής των ΕΠΑΛ και προφανώς δεν προβλέπονται για φέτος νέα βιβλία. Ας ελπίσουμε την επόμενη σχολική χρονιά (2015-16) να έχουμε νέα ΑΠΣ και βιβλία.

This entry was posted in ΕΠΑΛ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *