Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Α’, Β’ & Γ’ ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Διαβιβαστικό ΥΠΑΙΘ με Αριθ. Πρωτ. 173193/Γ2/24-10-2014

Συμπέρασμα: Στο μάθημα “Εφαρμογές Πληροφορικής” της Α’ ΕΠΑΛ για ΟΛΕΣ τις ομάδες προσανατολισμού, θα γίνει χρήση του αντίστοιχου βιβλίου των ΓΕΛ (Γ. Πανσεληνάς κ.ά.)

This entry was posted in ΕΠΑΛ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *