Ανοιχτό λογισμικό για εικόνα, ήχο, video

Δείτε τα παρακάτω εργαλεία ανοιχτού λογισμικού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για επεξεργασία εικόνας, ήχου, video κ.α.

This entry was posted in Εφαρμογές - Εργαλεία and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *