Αναλυτικά προγράμματα σπουδών Α’, Β’ ΓΕΛ και Β’ ΕΠΑΛ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που θα ισχύσουν από το σχ. έτος 2014-15

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου. 

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος “Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου.

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Νομοθεσία and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.