Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου 2015-16

Σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 151893/Δ2/29-09-2015 έχουμε:

Τελευταία Ενημέρωση: Αλλαγές στις αναθέσεις με το ΦΕΚ 2499/19-11-2015

Αναθέσεις στο Γυμνάσιο

  • Πληροφορική – Α΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20, Β΄ Ανάθεση: Όλοι οι κλάδοι- ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ με πτυχίο Πληροφορικής,
  • Μαθηματικά – Β΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20 (με πτυχίο Μαθηματικών) αλλαγή σε: ΠΕ19, ΠΕ20 (με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών)

Αναθέσεις στο Γενικό Λύκειο

  • Εφαρμογές Πληροφορικής – Α΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20, Β΄ Ανάθεση: Κανείς
  • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ – Α΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20, Β΄ Ανάθεση: Κανείς
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Α΄ Ανάθεση: ΠΕ19-20, Β΄ Ανάθεση: Κανείς
This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *