Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2014-15

Οδηγίες για Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ (Αρ. Πρωτ. 137852/Γ2/02-09-2014)

 • Μαθηματικά Γυμνασίου, Πρώτη Ανάθεση: ΠΕ03, Δεύτερη Ανάθεση: ΠΕ19, ΠΕ20 (με βασικό πτυχίο Πληροφορικής)
 • Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες -Project:
  • Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α), Πρώτη ανάθεση: όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03 και ΠΕ04
  • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.): Πρώτη ανάθεση: όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  • Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης, Πρώτη ανάθεση: όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04
  • Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.), Πρώτη ανάθεση: όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04

Υ.Α. Αναθέσεων μαθημάτων Β΄ και Γ΄ ΕΠΑΛ (Αρ. Πρωτ. 137841/Γ2/02-09-2014)

  • Πρώτη ανάθεση σε μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής για ΠΕ19-20
  • Δεύτερη ανάθεση σε μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού για ΠΕ19-20

Α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

    • Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα (Β΄ Τάξη)
    • Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων (Γ΄ Τάξη)

Β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

    • Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες (Β΄Τάξη)
This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.