Αναθέσεις μαθημάτων (Γυμνάσια – ΓΕΛ) σε ΠΕ86 για το σχ. έτος 2018-19

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1544/04.05.2018 τη νέα διορθωμένη Υπουργική Απόφαση, 76099/Δ2/11-05-2018, έχουμε αλλαγές στις αναθέσεις μαθημάτων στους καθηγητές ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19-20) για το επόμενο σχ. έτος 2018-19

Στο Γυμνάσιο, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 (με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών), έχουν Γ’ Ανάθεση Β’ Ανάθεση στα Μαθηματικά. Το περασμένο σχολικό έτος οι ΠΕ19-20 είχαν στα Μαθηματικά Γυμνασίου Β’ ανάθεση.

Στο ΓΕΛ, δεν υπάρχουν αλλαγές.

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.