Αναθέσεις ΕΠΑΛ 2017-18

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση με αριθμ. Φ22/126950/Δ4/25-7-2017 (ΦΕΚ 2797/Β/9-8-2017), οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

Ι. Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ

 • Οι ΠΕ19-20 με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών έχουν τρίτη (Γ’) ανάθεση στα Μαθηματικά (Αλγεβρα – Γεωμετρία) της Α’ Λυκείου
 • Οι ΠΕ19, ΠΕ20 έχουν πρώτη ανάθεση στο μάθημα Πληροφορικής της Α’ Λυκείου και στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β’ Λυκείου

ΙΙ. Αναθέσεις μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ

 • Β΄ Αναθέσεις για ΠΕ19-20 στα μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (Β΄ Τάξη):
  • Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και τα Δίκτυα Επικοινωνιών

IΙΙ. Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του ΕΠΑΛ

 • Οι ΠΕ19, ΠΕ20 έχουν πρώτη ανάθεση στο μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Γ’ Λυκείου
 • Οι ΠΕ19, ΠΕ20 έχουν Β΄ Αναθέσεις στα μαθήματα της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων και Επικοινωνιών, του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (Γ΄ Τάξη)
  • Δίκτυα Υπολογιστών,
  • Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων,
  • Ρομποτική

Υπάρχουν Β΄ Αναθέσεις σε μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής στους κλάδους ΠΕ 12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08) και Α΄ ή Β΄ Αναθέσεις σε ΤΕ01.13.

Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Η τρίτη (Γ ́) ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει, εκτός της 133977/Δ2/17-8-2016 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, η οποία ισχύει μόνο για τις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2017-2018.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

This entry was posted in ΕΠΑΛ, Νομοθεσία and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.