ΑΕΠΠ στο Εσπερινό ΓΕΛ (2015-16)

Δείτε στο έγγραφο με α.π. 199456/Δ2/08-12-2015 τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2015 – 2016

Επίσης με την απόφαση με αρ. πρωτ. 195322/Δ2/01-12-2015, έχουμε επαναφορά της ύλης στην ΑΕΠΠ των εσπερινών ΓΕΛ στα περυσινά δεδομένα.

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21-07-2015 (Β΄ 1652) Υπουργική Απόφαση μόνο ως προς την εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.

Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 ορίζεται ως εξής:
Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη.

… περισσότερα εδώ.

This entry was posted in Γενικό Λύκειο, Νομοθεσία, Οδηγίες - Προκηρύξεις and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.